BOZP: Zahrazovací sloupky vám výrazně mohou

zahrazovací sloupky

BOZP víte co to znamená? Ano, zkratka utvořená ze slov Bezpečnost a Ochrana Zdraví při Práci. Ve své podstatě se jedná o o mezivědní obor, který lze jinak popsat jako legislativně stanovená pravidla a opatření, vedoucí k předcházení poškození lidského zdraví při vlastní práci. Opatření prováděná za účelem ochrany zdraví zaměstnanců mají různé podoby, od značení podlah přes zakrytování strojů až například ohrazení zdroje nebezpečí.

Legislativa BOZP

Pokud se podíváme na samotné BOZP, narazíme na legislativní ukotvení. Stěžejním je zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce. Z něj vycházejí všechny základní požadavky a ošetření vztahu zaměstnanec vs zaměstnavatel. Po Zákoníku práce existuje ještě zákon č. 309/2006 Sb. O zajištění dalších podmínek BOZP. Při ještě důkladnějším zaměření lze objevit další předpisy nebo nařízení, které jsou zaměřeny na konkrétní činnosti. Hlavními úkolem BOZP je provádění řízení rizik. V praxi o vypadá tak, že jsou rizika analyzována, vypočten míra a ošetřena. Bezpečnostní technici, kteří se řídí tímto způsobem nejprve kontrolují, dále vymýšlejí opatření a nakonec jej aplikují, čím odstraní nebo minimalizují dané riziko.

Kdo nese zodpovědnost za BOZP?

BOZP by mělo zajímat všechny, zejména však fyzické osoby, které přicházejí nějakým způsobem s prací. Obecně platí, že za trvalé zajištění BOZP odpovídá zaměstnavatel! S podnikovou hierarchií se tat zodpovědnost přenáší například na vedoucí pracovníky v rozsahu pracovních míst, která aktuálně zastávají. Porušení BOZP může mít zejména fatální a následně trestněprávní následky.

BOZP v praxi

Dnes najdete v drtivě většině průmyslových provozů tzv. plošné značení cest a komunikací. Tento systém v obě skrývá eso v rukávu v podobě dokonalé přehlednosti. Modelová situace, která donutí lidskou psychiku poslechnout a opravdu kráčet pouze po vyznačeném chodníku přes výrobní provoz. Oproti tomu běžné označení prostřednictvím čár se stále využívá, nicméně s ochotou lidí ho dodržovat už je to znatelně horší. Typickým prostředím, kde se začalo používat značení podlah pomocí pásek byly sklady, nicméně v dnešní době už to není výsada těchto objektů. Stále častěji se s nimi setkáváme na stadionech, ve sportovních halách, nákupních centrech, zábavních parcích, nemocnicích, školách, zkráceně vlastě kdekoliv! Dalším způsobem, jak dosáhnout toho, aby zaměstnanci nechodili tam, kde jim hrozí nebezpečí je použití zahrazovacích sloupků.

Kontakt

Chcete zde publikovat článek, nebo získat zpětný odkaz?

Kontaktujte nás e-mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Copyright © 2022 - created by Joomla4