Antistatický výboj způsobí škody za miliony

Mnohdy se stává, že vlivem "bludných" výbojů dojde ke zničení nebo poškození citlivých měřících přístrojů. Jak tomuto zabránit? Poměrně jednoduše, stačí opatřit vytvořit antistatickou podlahu pomocí speciální vrstvy. Poté již nehrozí žádné ztráty na elektronice vlivem těchto výbojů.

Nebezpečný anstistatický proud

Díky nejrůznějším elektronickým pomocníkům je mnoho činností daleko snadnějšími, než v dobách minulých. S tímto se však zrodilo další riziko, které tuto elektroniku dokáží vyřadit z chodu a způsobit fatální škody. Jedním takovým strašákem, o kterém mluvím, je statická elektřina. Výboje každoročně způsobí škody v několika desítkách miliard USD. Statický výboj vzniká třením dvou různých materiálů. Z fyzikálního hlediska je v každém atomu počet elektronů a neutronů roven, při tření dvou materiálu však dochází ke zvýšení počtu elektronů. Tímto zvýšením vzniká právě náboj, který je buď kladný nebo záporný. Když se následně k sobě přiblíží tyto dva materiály, dojde k elektrostatickému výboji, tedy k počtu protonů a elektronů na stejnou úroveň.

Podlahy odolné vůči antistatickému výboji

Průmyslové podlahy opatřené antistatickou vrstvou skvěle vedou elektrický proud, čímž dochází k eliminaci nežádoucích výbojů. Podlahy jsou instalovány tam, kde Používá se zejména tam, kde si nemůžeme dovolit způsobit tento zkrat, který by zničil drahou elektroniku. Podlahu lze označit za antistatickou ve chvíli, kdy negeneruje elektrostatické napětí na osobě, která se po ní pohybuje a nyní pozor, bez použití antistatické obuvi! Nejčastější použití antistatických podlah

  • Zdravotnictví
  • Laboratoře
  • Automobilový průmysl
  • Skladování výbušných látek

Normy antistatických podlah

Abychom se v této problematice lépe vyznali, pomáhá nám k tomu norma ČSN 34 1382. Tato norma totiž dělí podlahy podle hodnot jejich el. Odporu. Jedná se o čtyři základní skupiny.

  1. Elektricky vodivé s odporem nižším než 5x104 Ohmů
  2. Elektrostaticky vodivé s odporem v rozsahu 5x104 - 5x106 Ohmů
  3. Antistatické s odporem 5x104 - 5x108 Ohmů
  4. Částečně vodivé s odporem v rozmezí 5x104 - 109 Ohmů.

Potřebujete právě tento typ podlahy? Neváhejte kontaktovat společnost JAClean, která se specializuje na průmyslové podlahy, jejich opravy, značení a také antistatické vrstvy. Nechte si poradit od odborníků a zamezte tak škodám na drahé a citlivé elektronice.

Kontakt

Chcete zde publikovat článek, nebo získat zpětný odkaz?

Kontaktujte nás e-mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Copyright © 2022 - created by Joomla4